STRONA GŁÓWNA / Regulamin klubu klienta

Regulamin klubu klienta

 1. Regulamin Klubu Klienta Cross-Park

  Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta Cross-Park. Członkiem Klubu Klienta Cross-Park może zostać Klient Cross-Park.

  • 1

  Definicje

  1. Cross-Park – Cross-Park Andrzej Gasik, Łukasz Pawłowski S.c. Olimpijska 396-500 Sochaczew NIP 8371815611.
  2. Klient Cross-Park – osoba fizyczna, która zaakceptowała regulamin Cross-Park [link]. 
  3. Klub klienta Cross-Park – program lojalnościowy Cross-Park.
  4. Członek Klubu Klienta Cross-Park – Klient Cross-Park, który przystąpił do programu lojalnościowego.
  5. Przywileje – świadczenia wskazane w Regulaminie Klubu Klienta Cross-Park przyznawane przez Cross-Park Członkom Klubu z tytułu udziału w Programie.
  • 2

  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Programu jest Cross-Park.
  2. Program skierowany jest do Klientów Cross-Park.
  3. Celem Programu jest przyznawanie Uczestnikom Programu Przywilejów, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
  4. Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
  • 3

  Przystąpienie do Programu

  1. Do Programu może przystąpić każdy Klient Cross-Park, który jest osobą fizyczną, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Klienci Cross-Park mogą przystąpić do Programu przez stronę internetową.
  3. W celu przystąpienia do Programu i korzystania z jego Przywilejów Klient powinien spełnić poniższe minimalne wymagania:
  • Posiadanie statusu Klienta Cross-Park (akceptacja regulaminu Cross-Park);
  • Akceptacja regulaminu klubu klienta Cross-Park;
  • Podpięcie karty płatniczej (subskrypcja).
  1. Przystąpienie do Programu nie wymaga spełnienia innych warunków aniżeli wskazane w punkcie wyżej.
  2. W ramach Programu nie są wydawane karty członkowskie.
  • 4

  Przywileje i komunikacja z Uczestnikami Programu

   1. Uczestnictwo w Programie zapewnia Uczestnikowi Przywileje wskazane poniżej w Regulaminie.
   2. W ramach Przywilejów Uczestnikowi przysługują preferencyjne ceny karnetów – promocyjne ceny.
   3. Uczestnik jest uprawniony także do udziału w akcjach specjalnych, w tym specjalnych promocjach, przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.
  • § 5

  Ustanie uczestnictwa w Programie

  1.  Ustanie uczestnictwa w Programie następuje w poniższych przypadkach:
  • rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Programie, poprzez odpięcie karty płatniczej (subskrypcji);
  • wykluczenia Uczestnika z Programu;
  • zakończenia Programu. 
  1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez podania przyczyn z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

  1. W celu rezygnacji Uczestnik musi poinformować Organizatora o rezygnacji z udziału w Programie jednym z podanych niżej sposobów:
  • poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w lokalu Cross-Park;
  • poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cross-park@wp.pl :
  • 6

  Przetwarzanie danych

  Dane Członków Klubu Klienta Cross-Park są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności .Aby przejść dalej musisz zaakceptować nasze regulaminy

 1. Administratorem danych jest Tomasz Gasik, Łukasz Pawłowski s.c., z siedzibą w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, NIP: 8371815611 (zwana dalej: „Firmą”, “CROSS-PARK”).
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 3. Administrator przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do poprawnego wykonania umowy. Administrator przetwarza następujące dane Klienta...

Czytaj dalej

 1. Regulamin Klubu Klienta

  Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta Cross-Park. Członkiem Klubu Klienta Cross-Park może zostać Klient Cross-Park.

  • 1

  Definicje

  1. Cross-Park - Cross-Park Andrzej Gasik, Łukasz Pawłowski S.c. Olimpijska 396-500 Sochaczew NIP 8371815611.
  2. Klient Cross-Park – osoba fizyczna, która zaakceptowała regulamin Cross-Park. 
  3. Klub klienta Cross-Park – program lojalnościowy Cross-Park.
  4. Członek Klubu ....
   Czytaj dalej

Serwis internetowy CFRGYM dostępny pod adresem internetowym www.cfrgym.pl, prowadzony jest przez Andrzeja Gasika, Łukasza Pawłowskiego s. c, z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Olimpijskiej 3.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.               ....
Czytaj dalej

Przechodząc dalej akceptujesz politykę prywatności oraz politykę cokiees